За нас

НАШАТА МИСИЯ

При извършване на ДДД-услугите ние:

Спомагаме за опазването на общественото здраве.

Регулираме популацията на насекоми и гризачи до безопасни нива.

Спазваме всички мерки за безопасна работа.

Гарантираме максимална защита от вредните действия на химическите продукти.

Опазваме околната среда.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

Абонаментни програми или еднократни обработки на жилищни и административни сгради, обществени помещения, болнични заведения, хранителни и търговски обекти, хотели, заведения, производствени и складови площи, плавателни съдове, влакове, цехове, силози и др. помещения.

ГАРАНЦИИ

ДДД Сървис ООД притежава разрешително от Министерството на здравеопазването на РБ, както и нужните удостоверения за правоспособност на служителите за извършване на ддд-дейности.

Екипът ни е изцяло изграден от квалифицирани специалисти с нужните умения и опит в сферата.

Препаратите, които използваме, са разрешени за употреба от МЗ в България и отговарят на стандартите на ЕС. Безвредни са за хора, домашни любимци и растения.

Техниката и оборудването, които притежаваме, са професионални, подходящи за разпръскване на различни видове препарати с висока скорост на въздушната струя според обхвата на обработваемата площ.

Дейността си извършваме под контрола на РИОКОЗ.

След всяка обработка издаваме протокол за извършена ДДД-услуга.
Протоколът за извършена обработка е според изискванията на РИОКОЗ, съгласно Наредба No1 на МЗ и е приложим за всички обекти и заведения, подлежащи на задължителни месечни обработки по дезинсекция.